Õiguskantsler võtab tööle infoühiskonna nõuniku

Nõuniku tööülesanded:

 • nõustada õiguskantslerit IT-õiguse, andmekaitse, infosüsteemide halduse ja turvalisuse valdkonnas ning vajaduse korral teistes õiguskantsleri pädevusse kuuluvates küsimustes;
 • õiguskantsleri seisukohtade ettevalmistamine põhiõiguste ja -vabaduste järgimise järelevalve ning põhiseaduslikkuse järelevalve ja ombudsmani menetlustes.

Nõudmised kandidaadile:

 • kõrgharidus (magistrikraad või sellega võrdsustatud kraad);
 • Eesti Vabariigi põhiseaduse (sh põhiõiguste ja -vabaduste), õiguskantsleri pädevust reguleerivate õigusaktide hea tundmine;  
 • avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide ning avaliku halduse organisatsiooni toimimise hea tundmine;
 • nõuniku vastutusvaldkondade väga hea tundmine;
 • töökogemus 5 aastat;
 • eesti keele oskus C1-tasemel, kahe võõrkeele oskus B1-tasemel või ühe võõrkeele oskus C1-tasemel;
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • väga hea analüüsi- ja sünteesivõime;
 • hea koostöö- ja suhtlemisoskus ning kohanemisvõime;
 • oskus tähtajaliselt ja veatult täita rutiinseid ülesandeid (aruandlus, eelarve jmt);
 • algatus-, otsustus- ja vastutusvõime ning iseseisvus;
 • pühendumus ja tulemusele orienteeritus;
 • täpsus, korrektsus, usaldusväärsus ja kohusetunne.

 Kasuks tuleb töökogemus avalikus teenistuses tööülesandeid puudutavas valdkonnas ning kõrgharidus IT valdkonnas.

 Pakume:

 • huvitavat, arengut võimaldavat ja vastutusrikast tööd;
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • paindlikku tööaega ja -korraldust;
 • konkurentsivõimelist töötasu;
 • inspireerivat töökeskkonda Tallinna vanalinnas.
  Kandidaadilt eeldame valmisolekut järgida õiguskantsleri seaduse §-s 39 sätestatud tegevuspiiranguid.

Tingimused ja lisainfo:

Digitaalselt allkirjastatud elulookirjeldus saata hiljemalt 2. jaanuaril 2019. a märgusõnaga „Nõunik” aadressil konkurss@oiguskantsler.ee või posti teel aadressil Kohtu 8, 15193 Tallinn.

Konkursikuulutused vabale ametikohale avaldatakse siin ja Rahandusministeeriumi veebilehel https://www.rahandusministeerium.ee/et/avalikud-konkursid .