Nele Parresti kõne noorteparlamendi istungil Riigikogus

Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku Nele Parresti tervituskõne noorteparlamendi istungil Riigikogus, 5. detsembril 2014.

 

Head noored

Õiguskantsleri ja lasteombudsmani asetäitjana on mul hea meel tervitada teid täna siin noorteparlamendi esimesel istungil. Minu tervitustega ühineb ka lasteombudsman Indrek Teder, kes kahjuks ei saanud ise täna siia teie ette tulla.

Lasteombudsman seisab selle eest, et kõik inimesed austaksid lapse õigusi. ÜRO lapse õiguste konventsiooni üks aluspõhimõte on laste ja noorte õigus osaleda kõikides neid puudutavates ettevõtmistes – olgu siis kodus, koolis, kogukonnas või ühiskonnas üldisemalt. Selleks on vaja ühist ja üksteisega arvestavat dialoogi laste ja täiskasvanute vahel. Vaid sedasi saab teoks põhimõte, et kõik inimesed on ühtemoodi põhiõiguste kandjad ja ühtemoodi ühiskonnale väärt. Teie arvamus on oluline juba täna. Teie lapse- ja noorpõlve ei tunne keegi teist paremini ja ei saa selle üle otsustada ilma teieta. Olete parimad eksperdid ses osas, mis teile rõõmu või muret valmistab. Jagage julgelt oma kogemusi! Teie vaatenurk probleemidele võib küll erineda vanemate inimeste omast, aga seda väärtuslikum ta on.

Eelmisel sügisel toimusid Eestis kohalikud valimised. Valimiste eel arutasid lasteombudsmani nõunikud laste ja noortega Eesti eri paigus, millised on laste ja noorte ootused, mõtted ja tähelepanekud kohaliku elukorralduse osas. Lasteombudsman võttis need kokku oma avalikus pöördumises. Näiteks soovisid noored, et koolide juures oleksid kõnniteed, ülekäigurajad ja pikemad fooritsüklid; et noortekeskuste lahtiolekuajad oleksid pikemad ja tegevused mitmekesisemad; et omavalitsused aitaksid kaasa uute töökohtade loomisele, mis võimaldaks vanematel leida töökohta kodule lähedal. Nagu näha, on teil palju häid ja mõistlikke ideid. Laske neil lennata! Veel ei ole teada, kas järgmisteks kohalikeks valimisteks on langetatud valimisiga kuueteistkümnele aastale. Sellisel juhul on veelgi rohkematel teist võimalus anda hääletades hinnang, kas ja kuidas volikogud laste ja noorte ettepanekutega arvestasid.

Järgmisel kevadel toimuvad Eestis Riigikogu valimised. Kuna teie noorteparlamendi töö kulgeb suve alguseni, siis on teil imeline võimalus näha kõrvalt lausa kahe Riigikogu koosseisu tegemisi. Täna alustate arutelu teemadel, mis on laual praeguse Riigikogu komisjonides. Saate jälgida, kas need eelnõud kiidetakse heaks ja võetakse seadustena vastu või mitte. Oma töö tulemusena sündinud ettepanekud esitate juba uuele Riigikogule. Nii saate esile tuua küsimusi, mis teie arvates endiselt Riigikogu tähelepanu vajavad. Kindlasti paluge otsustajatel anda noorteparlamendile tagasisidet, see tähendab selgitada ja põhjendada, kas ja kuidas teie ettepanekuid arvesse võeti või ei võetud. Teie ettepanekud ei tohiks aga piirduda vaid sellega, mida saavad ära teha teised. Mõelge ka sellele, milline võiks olla teie endi roll lahenduste leidmisel ja ettepanekute elluviimisel.

Head delegaadid! Noorteparlamendis seisab teil ees vastutusrikas töö. Nagu teisteski esinduskogudes – Riigikogus, kohalikes volikogudes, noorte volikogudes ja õpilasesindustes – ei esinda te siin ainult iseennast, vaid peate suutma kõneleda ka teiste eest. Nagu Riigikogu liikmed esindavad oma kirevuses kogu Eesti rahvast, lasub teil vastutus esindada kõiki Eesti lapsi ja noori. Selleks on vaja olla kursis, millised mured ja rõõmud on erinevatel lastel ja noortel – kes on erinevas vanuses, erinevast rahvusest, erivajadustega või kasvavad erinevates sotsiaalsetes oludes. Kahe istungi vahel on teil kohtumised laste ja noortega oma maakonnas. Kasutage seda võimalust kuulata teisi, arvestada teistsuguste seisukohtadega kui teil endal ja koondada need vastutustundega noorteparlamendi järgmiseks istungiks.

Teid ootab tegus ja põnev aeg. Jätkugu teil uudishimu saada rohkem teada, julgust väljendada oma seisukohti, mõistvust austada teisi ja kannatlikkust tegutseda koos. Olge vahvad ja laske oma häälel kõlada üle Eesti!