Muud ülesanded

Õiguskantsleri seisukohti on võimalik vasakul asuva menüü abil sirvida dokumendi liigi põhiselt  ja valitsemisala põhiselt.

Kui klikite soovitud liigil ja valitsemisalal (valitud väärtuste ette tekib aktiivne märgistus), siis kuvatakse tulemused aastate kaupa.

Võimalik on teha mitu valikut korraga. Valiku tagasi võtmiseks tuleb klikkida väärtusel, mille soovite eemaldada (märgistus muutub mitteaktiivseks).

Tulemusi saab filtrite abil kitsendada aastate ja asutuste kaupa.

Detailotsingut kasutades saab seisukohti otsida:

  • märksõna,
  • ajavahemiku,
  • menetluse tüübi,
  • dokumendi liigi,
  • valitsemisala järgi.

Märkides "otsi märksõna ka dokumentide tesktist" teostatakse täistekstotsing seisukohtade failidest.