Monika Mikiver

Hariduskäik  
1999 Albert-Ludvigi Ülikool Freiburgis, LL.M.
1998 Tartu Ülikool, õigusteadus, BA
Teenistuskäik  
Alates 01/2017 Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri vanemnõunik
01/2007-12/2016 Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri nõunik
07/2001-12/2006 Sisekaitseakadeemia, avaliku õiguse õppetooli juhataja-lektor
11/1999-06/2001 Sisekaitseakadeemia, avaliku õiguse õppetooli erakorraline lektor
02/1998-07/1998 Rahandusministeerium, õigusosakonna spetsialist
Publikatsioonid  
2016 Põhiõigus tasuta parkida teisele isikule kuuluval eramaal? Eraisiku õigus saada riigilt teise isiku andmeid, Juridica, 2016, nr.9, lk.607-620
2015 Kes on tarbija kliendiandmete peremees? Otseturustus krediidiasutuste näitel, Juridica, 2015, nr.4, lk.262-276.
2015 E-riik ja põhiõigused, Juridica, 2015, nr.3, lk.163-176. Kaasautor Paloma Krõõt Tupay
2015 Der estnische E-Staat - Zukunftsweisendes Vorbild oder befremdlicher Einzelgänger. Osteuropa-Recht, 2015, nr 1, lk 2−33. Kaasautor Paloma Krõõt Tupay
2010

Õiguslikult siduvad standardid. Kaasreguleerimise õiguslikke probleeme, Juridica, 2010, nr.9, lk.660-665.

2006 Applicability of the Census Case in Estonian Personal Data Protection Law. - Juridica International, nr XI, 2006. Kaasautor E. Tikk
2005 Informatsioonilisele enesemääratlemise õiguse tagamise diskretsiooniotsused haldusmenetluses. - Juridica, nr 4, 2005. Kaasautor E. Tikk
2004 Politsei tegevus isikute põhiõiguste riives politseitudengite pilgu läbi. - Juridica, nr 7, 2004. Kaasautor T. Roosve
 

Siskaitseakadeemia õppevahendid:

- M. Mikiver, T. Roose. Haldusõiguse üldosa, 2001 ja 2007.

- M. Mikiver. Avaliku teenistuse õigus, 2002.

- M. Mikiver, S. Põllumäe. Sissejuhatus õigusesse, 2002

Teenistusülesanded
  • haldus- ja riigiõigus;
  • isikuandmete kaitse ja avaliku teabe õigus;
  • politsei- ja korrakaitseõigus;
  • vajadusel teised õiguskorra kaitse osakonna pädevusse kuuluvad küsimused.
  • Ametijuhend