Moldova delegatsioon

8. juunil 2017 külastas õiguskantslerit Moldova riigiametnike delegatsioon laste õiguste teemal. Arutleti Eestis laste õiguste kaitsega seotud väljakutsete, võrdse kohtlemise ning lapsesõbraliku õigusemõistmise üle.