Mis on lapse õiguste konventsioon?

Eesti ja paljud teised maailma riigid on allkirjastanud ÜRO lapse õiguste konventsiooni, kuhu on kirja pandud rahvusvaheliselt tunnustatud lapse õigused. Lapse õiguste konventsioon seisab hea selle eest, et lapsed saaksid julgesti väljendada oma arvamust ja esitada ettepanekuid oma elu puudutavate otsuste tegemisel, et lapsed oleksid paremini kaitstud ning neile oleks tagatud vajalik hoolitsus ja toetus.

Lapse õigused on inimõigused, mis kehtivad kõigile lastele hoolimata vanusest, soost, rahvusest või muudest eripäradest. Lapse õiguste konventsiooni kehtestamisega sooviti rõhutada seda, mida täiskasvanud kipuvad unustama — laps on inimene koos kõigi õigustega sarnaselt täiskasvanule.

Lapse õiguste konventsiooni teksti on koostanud täiskasvanud, õigusala spetsialistid. Nad on kasutanud sõnastust, mis võib tunduda keerukas ja raskesti mõistetav isegi suurtele inimestele. Sinu käes on konventsiooni tutvustav teavik, kus on lapse õigustest lihtsamalt räägitud. Kõik — nii suured kui väikesed — peavad tundma põhimõtteid, mis lapsi meie ühiskonnas kaitsevad.

Head lugemist: http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/lapse_oiguste_veeb.pdf