Minister Jaak Aab nõustus õiguskantsleri ettepanekuga, et kirikutele raha jagamise jaoks küsitakse riigikogu heakskiitu

ERR, 19. märts 2018 

Jaak Aab ütles ERR-ile, et saatis õiguskantsleri ettepanekule vastuskirja, mille sisu on see, et valitsus algatab kirikutele raha jagamise küsimuses seaduseelnõu, mis läheb riigikokku. Aabi sõnul on see vajalik õigusselguse saavutamiseks selles küsimuses.

"Vabariigi valitsus algatab vastavasisulise eelnõu, ehk seadusemuudatuse, et oleks õigusselgus tagatud, nagu õiguskantsler soovib. Seni kuni seadusemuudatus ei ole riigikogus heakskiitu leidnud, konkreetset raha eraldust kirikutele ei tule," selgitas Aab.

Õiguskantsleri büroo kommunikatsioonijuht Janek Luts ütles, et kuna valitsus nii otsustas, ei ole praegu enam põhjust riigikohtu pöörduda poole.

Õiguskantsler Ülle Madise lubas eelmisel nädalal pöörduda teemaga riigikohtusse juhul, kui valitsus ei algata kirikutele raha eraldamisega seoses riigikokku saatmiseks seaduseelnõud, nagu õiguskantsler välja pakkus.

Eelmisel nädalal teatas Aab valitsuse pressikonverentsil, et valitsus täiendas kirikutele raha eraldamise põhjendust niimoodi, et lisaks sõja ja okupatsiooni käigus omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamisele on raha eraldamine kirikutele seotud nende omandi- või maareformist tulenevate nõuete lõpetamisega või vältimisega.

Kehtiva määruse sättele lisati viide, mille järgi on valitsusel õigus raha eraldada omandireformi läbiviimiseks vajalike, õigusaktidega ettenähtud kulude katteks.

Ülle Madise sõnul sellega põhiseaduslikke puudusi ei lahendatud ning lubas riigikohtusse pöörduda. Esmalt juhtis Madise probleemidele tähelepanu veebruari lõpus, kui ütles, et valitsus läks kirikutele raha eraldamisega põhiseadusega vastuollu. Madise pakkus välja, et kirikutele raha eraldamise peaks heaks kiitma riigikogu.

Valitsus otsustas mullu detsembris eraldada omandireformi reservfondist sõja ja okupatsiooni käigus tehtud ülekohtu heastamiseks Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule 1,55 miljonit ja Eesti Evangeelse Luterliku Kirikule 6,75 miljonit eurot.