IN MEMORIAM: EERIK-JUHAN TRUUVÄLI 07.03.1938 – 25.06.2019

25. juuni 2019

 

Õiguskantsleri Kantselei annab sügava kurbusega teada, et 25. juunil lahkus meie seast iseseisvuse taastanud Eesti Vabariigi esimene õiguskantsler professor Eerik-Juhan Truuväli.

 

Eerik-Juhan Truuvälja kaastundeavalduste raamat on avatud Õiguskantsleri Kantseleis (Kohtu tn 8, Tallinn) kl 10-16.

Hüvastijätt Tallinna Kaarli kirikus teisipäeval, 2. juulil kell 12.

Kiriku uksed avatakse hüvastijätuks kell 11.30.

Muldasängitamine Metsakalmistul.

 

Eerik-Juhan Truuväli sündis 7. märtsil 1938 Pärnus. Ta lõpetas 1957. aastal Viljandi 1. Keskkooli ja asus seejärel õppima Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonda. Pärast selle lõpetamist cum laude 1962. aastal töötas ta aastaid õppejõu ja teadlasena Tartu Riikliku Ülikooli riigi ja õiguse ajaloo kateedris ja ENSV Teaduste Akadeemia Ajalooinstituudis.

Alates 1988. aastast oli Truuväli seotud Eesti riigi iseseisvuspüüdlustega ja hiljem ka omariikluse taastamisega, esmalt Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi konstitutsioonikomisjoni liikmena ning 1990. aastast ka valitsuse initsiatiivil loodud uue põhiseaduse eelnõu töörühma liikmena. 1991-1992 kuulus Truuväli Põhiseaduse Assamblee ekspertkomisjoni. Aastatel 1988-1993 oli Truuväli Eesti Vabariigi Valimiskomisjoni esimees. Samal ajal jätkas ta õppejõutööd Tartu Ülikoolis ja hiljem Sisekaitseakadeemias.

President Lennart Meri nimetas 1993. aastal Eerik-Juhan Truuvälja iseseisvuse taastanud Eesti Vabariigi uue põhiseaduse järgseks esimese õiguskantsleri kandidaadiks, Riigikogu kinnitas ta ametisse 1993. aasta jaanuaris. Truuvälja eestvedamisel ehitati 1993. aasta esimeses pooles üles Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri ametivande andis ta 1993. aasta juunis.

Oma ametiajal kuni 2000. aastani ja pärast seda jätkas Truuväli Tartu Ülikoolis ja Sisekaitseakadeemias riigiõiguse õppejõuna, aastatel 2002-2010 professorina.

Eesti Vabariik on õiguskantsler Truuvälja teeneid tunnustanud Riigivapi III klassi teenetemärgiga (2000) ja Valgetähe II klassi teenetemärgiga (2006). Ta on ka Piirivalve ja Kaitseliidu teeneteristi kavaler.

Õiguskantsler professor Truuvälja kui erudeeritud riigiõiguse eksperti ja tasakaalukat riigimeest jäävad tänumeeles mälestama sajad kunagised üliõpilased ja kolleegid. Esimese õiguskantslerina lasus tal sõltumatu põhiseadusliku institutsiooni kujundamise au ja vastutus. Tema isiklik autoriteet, erialane erudeeritus ja sihikindlus on olnud innustuseks kõigile järgnevatele õiguskantsleritele.