Martin Kadai

Alates 09/2021

õiguskantsleri nõunik 

2020-2021 õiguskantsleri koosseisuväline nõunik

2020

Tartu Ülikooli andmeanalüüsi tippspetsialist 

 2017-2020

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja

2017

Terviseameti kriisireguleerimise nõunik

2005-2017

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik

Teenistusülesanded

  • jälgida ja analüüsida tervishoiualase kriisi lahendamisega seotud andmeid, teiste riikide kogemusi ja teaduspublikatsioone;
  • õiguskantsleri nõustamine tervishoiualase kriisi lahendamiseks kehtestatud põhiõiguste piirangute proportsionaalsuse hindamisega seotud küsimustes;
  • õiguskantsleri seisukohtade ettevalmistamine põhiseaduslikkuse järelevalve teostamisel, isikute põhiõiguste ja -vabaduste kaitsmisel ning hea halduse tava järgimisel;
  • õiguskantsleri seisukohtade avalik selgitamine.

        Ametijuhend