Marju Agarmaa

Hariduskäik

 

1998 - 2002

Tartu Ülikool, õigusteadus, BA

Teenistuskäik

 
Alates 09/2015 Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri vanemnõunik

09/2014-08/2015

Õiguskantsleri Kantselei, III osakonna juhataja

01/2007-08/2014

Justiitsministeerium, kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik

08/2006-12/2006

Justiitsministeerium, kriminaalpoliitika osakonna kriminaalteabe ja analüüsi talituse juhataja

03/2005-08/2006

Justiitsministeerium, kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik

12/2003-02/2005

Justiitsministeerium, kriminaalpoliitika osakonna nõunik

07/2002-11/2003

Justiitsministeerium, õigusloome osakonna karistusõiguse talituse nõunik

Teenistusülesanded

  • süüteomenetlus- ja karistusõigus;
  • riigi õigusabi;
  • advokatuuri ja kohtunike distsiplinaarjärelevalve valdkonda kuuluvad küsimused:
  • vajadusel teised õiguskorra kaitse osakonna pädevusse kuuluvad küsimused
  • Ametijuhend