Maria Sults

Hariduskäik  
2011-2015 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, MA
2002-2006 Tallinna Tehnikaülikool, haldusjuhtimine, BA
Teenistuskäik  
Alates 11/2015 Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri nõunik
12/2009-11/2015 Õiguskantsleri Kantselei, referent (sh asjaajamise referendi asendaja)
09/2007-11/2009 Õiguskantsleri Kantselei, III osakonna juhataja abi
04/2005-08/2007 Õiguskantsleri Kantselei, asjaajamise referent
06/2004-07/2004 Viljandi Maavalitsus, praktikant siseauditi ja planeeringu osakonnas
Teenistusülesanded
  • tervise- ja sotsiaalhoolekandeõigus;
  • laste õiguste valdkonda kuuluvad küsimused;
  • ekspert piinamise, ebainimliku ja alandava kohtlemise ning OPCAT ennetusasutuste tegevust puudutavates küsimustes;
  • vajadusel teised kontrollkäikude osakonna pädevusse kuuluvad küsimused.
  • Ametijuhend