Margit Sarv, ettekanne konverentsil "VIGADE PARANDUS: laste andmete kaitse"

 
Õiguskantsleri vanemnõuniku Margit Sarve ettekanne "Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse" Andmekaitse Inspektsiooni korraldatud konverentsil "VIGADE PARANDUS: laste andmete kaitse", 27.01.2012.