Margit Sarv

Margit Sarve pilt

Hariduskäik  
08/1998-06/1999 Kesk-Euroopa Ülikool, politoloogia, MPhil
08/1997-06/1998 Kesk-Euroopa Ülikool, politoloogia, MA
1993-1997 Tartu Ülikool, politoloogia, BA
Teenistuskäik  
Alates 03/2011 Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri vanemnõunik
2005-2010 Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik
2002-2005 Õiguskantsleri Kantselei, nõunik
2000-2001 Londoni Ülikool, erakorraline teadur
Publikatsioonid  
2020 "Asenduskodu või perekodus elava lapse suhtlus bioloogilise vanemaga", ajakiri Sotsiaaltöö 2/2020
2014 "Kuhu hääbub rahulolematus?" (kaasautor A. Kivioja), Postimees, 02.02.2014
2013 "Kohaliku omavalitsuse ja asenduskoduteenuse osutaja roll asenduskodus elava lapse õiguste tagamisel", ajakiri Sotsiaaltöö 3/2013
2008 "Sooline analüüs, 3R meetod, tegevuskavad", Soolise võrdõiguslikkuse käsiraamat kohelikele omavalitsustele, (kaasautor R. Laja) Vilnius: Center for Equality Advancement (2008), lk 25-37
2007 "Mitmekesisus tugevdab demokraatiat", M. Sutrop et al. (toim.) Eesti Vabariigi naisministrid. Koguteos naistest poliitika tipus, Tartu (2007), lk 60-62
2007 Soolise võrdõiguslikkuse voliniku tegevuse ülevaade 2005/2006, Tallinn (2007)
2006 "Eessõna", Kitsas king või seitsme penikoorma saapad? Sooline võrdõiguslikkus: probleemid, võimalused ja väljakutsed siirdeühiskonna tingimustes, Tallinn (2006), lk 4-5
2006 "Miks on sootundlik riiklik statistika oluline? Eesti Statistika Kuukiri (2/2006), lk 7-12
2002 Integration by Reframing Legislation: Implementation of the Recommendations of
the OSCE High Commissioner on National Minorities to Estonia
, 1993-2001, Hamburg: CORE (2002)
1999 "Estonia through the Mirror of Political Legitimacy Theories", Citizenship, Minority Rights and Ethnicity in Europe - Intercultural Dialogue and Learning about European Integration in International Politics, Vlotho: Gesamteuropäisches Studienwerk e.V. (1999)
1999 "Estonian Parliamentary Elites in Transformation", N. Nikolovska (toim.)
Proceedings From the International Conference "Recent Developments and Problems in the Transition Economies", Skopje: University Ss. Cyril and Methodius (1999), lk 463-474.
1996 "Déprivation économique des Russophones en Estonie", in: La Nouvelle
Alternative (September 1996)
Teenistusülesanded
  • laste ja noorte õiguste kaitse ja edendamisega seotud küsimused.
  • Ametijuhend