Margit Sarv

Margit Sarve pilt

Hariduskäik  
08/1998-06/1999 Kesk-Euroopa Ülikool, politoloogia, MPhil
08/1997-06/1998 Kesk-Euroopa Ülikool, politoloogia, MA
1993-1997 Tartu Ülikool, politoloogia, BA
Teenistuskäik  
Alates 03/2011 Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri vanemnõunik
2005-2010 Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik
2002-2005 Õiguskantsleri Kantselei, nõunik
2000-2001 Londoni Ülikool, erakorraline teadur
Publikatsioonid  
2021 Õdede-vendade õigused lapsendamisel“, ajakiri Juridica 2/2021
2020 "Asenduskodus või perekodus elava lapse suhtlus bioloogilise vanemaga", ajakiri Sotsiaaltöö 2/2020
2014 "Kuhu hääbub rahulolematus?" (kaasautor A. Kivioja), Postimees, 02.02.2014
2013 "Kohaliku omavalitsuse ja asenduskoduteenuse osutaja roll asenduskodus elava lapse õiguste tagamisel", ajakiri Sotsiaaltöö 3/2013
2008 "Sooline analüüs, 3R meetod, tegevuskavad" (kaasautor R. Laja), Soolise võrdõiguslikkuse käsiraamat kohalikele omavalitsustele, Vilnius: Center for Equality Advancement
2007 "Mitmekesisus tugevdab demokraatiat", M. Sutrop et al. (toim.) Eesti Vabariigi naisministrid. Koguteos naistest poliitika tipus, Tartu
2007 "Võrdsusõiguste kaitse, diskrimineerimise keeld ja võrdse kohtlemise edendamine", ajakiri Sotsiaaltöö 4/2007
2006 "Miks on sootundlik riiklik statistika oluline?", Eesti Statistika Kuukiri 2/2006
2002 Integration by Reframing Legislation: Implementation of the Recommendations of
the OSCE High Commissioner on National Minorities to Estonia, 1993-2001
, Hamburg: CORE
Teenistusülesanded
  • laste ja noorte õiguste kaitse ja edendamisega seotud küsimused.
  • Ametijuhend