Liisi Uder

   

Haridus

 

2001-2003

Tallinna  Ülikooli  haldusjuhtimise magistriõpe

1999

Tartu Ülikooli ettevõttemajandus, BA

Teenistus

 
alates 01/2023 Õiguskantsleri Kantselei, puuetega inimeste õiguste valdkonna juht
2017-2022 Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri nõunik
2016 Eesti Koostöö Kogu programmijuht
1999-2015 Riigikontroll, auditijuht
2008-2009 Riiklik ekspert Euroopa Kontrollikojas
Teenistusülesanded
  •  puuetega inimeste õiguste edendamise, kaitse ja seire  
  • Ametijuhend