Lasteombudsmani tunnustati Sinilinnu aastapreemiaga

Lasteombudsman Indrek Teder pälvis ÜRO Lastefondilt UNICEF Sinilinnu-aastapreemia.

Aastapreemiate pidulik üleandmise tseremoonia ja laureaatide vastuvõtt toimus täna Toompea lossi Valges saalis. Sinilinnu-aastapreemiaid ja tänumedaleid andsid laureaatidele üle Riigikogu esimees Eiki Nestor ja ÜRO Lastefondi UNICEF Eesti Rahvuskomitee president Elle Kull. Sinilinnu-aastapreemia laureaate oli tänavu 14 ning UNICEFi hõbedase tänumedali sai kümme inimest.

Lasteombudsman Indrek Tederi sõnul on Sinilinnu-aastapreemia tunnustav märk sellest, et me teeme õiget asja ning kui vaja, siis seisame ühiselt samade väärtuste eest. Selle ilmekaks näiteks on sotsiaalministeeriumile saadetud avalik pöördumine kehalise karistamise keelustamiseks, millega ühines 31 organisatsiooni, sealhulgas ka UNICEF Eesti Rahvuskomitee. Lasteombudsmani üheks prioriteediks on vägivallavaba lapsepõlv, mis on oluline eeldus selleks, et lapsest kasvaks ja areneks õnnelik ja terve inimene. „Pean tähtsaks laste kehalise karistamise täielikku keelustamist, et lapsed ei saaks kodust kaasa sõnumit, et vägivald on lubatud,“ ütles Teder.

Igal aastal püüab UNICEF välja selgitada need inimesed ja organisatsioonid, kes on aasta jooksul oma tegevusega olnud lastele eeskujuks, aidanud kaasa laste arengule, turvalisusele, tervisele või teinud laste ja noortega ennetustööd. ÜRO Lastefond UNICEF on Sinilinnu aastapreemiatega tublisid Eesti tegijaid tunnustanud juba 14 aastat. Sinilinnu-aastapreemia laureaadid kantakse UNICEFi auraamatusse.

Lasteombudsman kaitseb laste ja noorte õigusi suhetes avalikke ülesandeid täitvate inimeste ja asutustega. Eesti sai lasteombudsmani 19. märtsil 2011. aastal, kui õiguskantslerile pandi lapse õiguste kaitse ja edendamise ülesanded.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pildil on õiguskantsler Indrek Teder ning UNICEF Eesti Rahvuskomitee president Elle Kull ja tegevjuht Toomas Palu.
 
Foto: Erik Peinar