Lasteombudsmani nõuandvas kogus arutleti meediaga seotud teemadel

14. veebruaril toimus Õiguskantsleri Kantseleis järjekordne lasteombudsmani nõuandva kogu kokkusaamine.

Sel korral oli arutelu teemaks lapsed ja noored meedias (videod, pildid, eraelu televisioonis, raadios, lehes, sotsiaalmeedias jne). Noored jagasid oma häid ja halbu kogemusi, mis neil endil on meediaga kokkupuutel tekkinud ning ühiselt arutati ka selle üle, et milliseid tundeid või mõtteid neil üldiselt selle teemaga seostub.

Lasteombudsmani nõuandev kogu kutsuti ellu 2011. aastal, et kaasata lapsi ombudsmani töösse. Kogu töös osalemine annab noortele võimaluse väljendada oma seisukohti neid puudutavates olulistes küsimustes. Nii on võimalik koostöös lasteombudsmaniga juhtida ühiskonna tähelepanu probleemidele, mis just noortele endile kõige enam muret teevad. Lasteombudsmani nõuandva kogu tööd reguleerib statuut

Nõuandva kogu liikmed on alla 18-aastased laste- ja noorteorganisatsioone esindavad lapsed.

Kogusse kuuluvad järgmiste laste- ja noorteorganisatsioonide esindajad