Lasteombudsman korraldab lastekaitsepäeval avatud uste päeva

PRESSITEADE
Õiguskantsleri Kantselei 30. mai 2011

Õiguskantsler Indrek Teder lasteombudsmanina korraldab lastekaitsepäeval, 1. juunil avatud uste päeva lastele ja koolinoortele.

Kuidas lasteombudsman lapse õigusi kaitseb? Mida saab lasteombudsman teha väärkohtlemise vältimiseks ja laste õiguste kaitse parandamiseks? Indrek Teder tutvustab lasteombudsmani tööprioriteete.

Lasteombudsmani korraldatud joonistusvõistlusele lapse õigustest saatsid lapsed üle 1000 joonistuse! Indrek Teder annab avatud uste päeval kätte auhinnad.

Avatud uste päeval tutvustavad lasteombudsman ja laste õiguste osakond lasteombudsmani tegevust ja prioriteetseid teemasid ning vastavad küsimustele. Toimuvad arutelud laste õigustest, laste jaoks olulistest probleemidest, laste põhiõiguste kaitsest ja laste arvamuse kaasamisest poliitikate kujundamisse. Tutvuda saab huvitava ja ajaloolise majaga, kus lasteombudsman töötab.

Üles on pandud põnev näitus piltidest, mida joonistasid lapsed oma õigustest lasteombudsmani korraldatud joonistusvõistlusele. Õiguskantsler Indrek Teder lasteombudsmanina annab kätte auhinnad iga vanuserühma kolmele parimale joonistusele!

Joonistusvõistlusele laekus 1008 joonistust! Lapsed joonistasid loovalt paljudest erinevatest lapse õiguste valdkondadest nagu õigus kodule ja perele, õigus haridusele, õigus vabale ajale, õigus oma arvamusele, õigus puhtale loodusele ning palju muud. Joonistustest peegeldub lastele väga olulisi rõõme, aga ka valusaid probleeme. Pildid allkirjaga „Minul on õigus mõlemale vanemale“, „Minul on õigus elada koos pärisisaga“, „Minul on õigus, et mind maha ei joodaks“, „Mul on õigus olla vägivalla eest kaitstud“, „Mul on õigus rääkida, kui mind kiusatakse“ ning mitmed teised kõnelevad lapsi puudutavatest muredest.
Õiguskantsler on tänulik kõigile lastele, koolidele ja lasteaedadele, kes võistlusele töid saatsid. See on väärtuslik materjal, mis leiab ka edasist kasutust lasteombudsmani töös ja laste õiguste edendamisel, lasteombudsmani valmival kodulehel ja trükistel jm.

Avatud uste päev toimub 1. juunil kell 11.00 -16.00 Õiguskantsleri Kantseleis Kohtu 8, Tallinn. Vajalik registreerimine telefonil 693 8404 või meiliaadressil [email protected] 

Avatud uste päeva ajakava

11.00 – 11.30 Osalejate saabumine, registreerimine, saali juhatamine.
11.30 – 12.30 Kohtumine lasteombudsmani ja laste õiguste osakonnaga, lasteombudsmani ülesannete tutvustamine, küsimused-vastused.
Joonistusvõistluse auhindade üleandmine.
12.30 – 16.00 Võimalus vaadata joonistuste näitust, maitsta küpsist-kommi-limpsi. Arutelud laste jaoks olulistel teemadel. Tutvumine lasteombudsmani töökabineti ja ajaloolise majaga. Pärastlõunaste ringkäikude algus igal pool- ja täistunnil.

Head ajakirjanikud!

Ootame Teid lasteombudsmani avatud uste päevale, 1. juunil algusega kell 11.00 Õiguskantsleri Kantseleis aadressil Kohtu 8, Tallinn.

Joonistusvõistlusele saadetud pildid on kõnekas materjal sellest, milles lapsed oma õigusi näevad, milliseid mõtteid ja probleeme joonistused peegeldavad. Võimalus uurida laste endi arvamust ja küsida lasteombudsmanilt, mida laste õiguste kaitses parandada ning millised on lasteombudsmani tööprioriteedid.

Pressil palun tulekust teatada:

Jaana Padrik
Õiguskantsleri avalike suhete nõunik
[email protected] 
693 8423
50 18 793