Lasteombudsman: kallutatud poliitiline agitatsioon haridusasutustes ei ole lubatud

Lasteombudsman Indrek Teder pöördus haridusasutuste poole, et juhtida tähelepanu sellele, et konkreetse erakonna või poliitilise maailmavaate propageerimine haridusasutuses ei ole lubatud.

Lasteombudsmani avalik pöördumine

Lasteombudsmani pöördumise ajendiks oli talle laekunud avaldus, milles tõstatati küsimus poliitilise agitatsiooni lubatavuse kohta haridusasutustes. Eesti põhiseaduse ja haridusseaduse kohaselt tuleb hariduses järgida neutraalsuse põhimõtet. Lisaks on vanematel õigus otsustada, milliste maailmavaateliste tõekspidamiste järgi lapsi õpetatakse. Indrek Tederi hinnangul ei ole nende põhimõtetega kooskõlas see, kui lasteaias või koolis propageeritakse ühte konkreetset erakonda või poliitilist maailmavaadet.

Indrek Tederi sõnul on taunitav, kui lasteaialapsed viiakse vanemaid eelnevalt teavitamata üritusele, mis on seotud mõne konkreetse erakonnaga. Samas nendib Teder, et see on suures osas hinnangute ja tunnetamise küsimus, et mida keegi peab poliitiliseks agitatsiooniks. „Mõistagi pole alati lubatu ja keelatu piir üheselt selge, seetõttu arvan, et haridusasutused peaksid hoiduma mistahes tegevusest, mis võib õppetöö ja kasvatustegevuse neutraalsuse kahtluse alla seada,“ ütles lasteombudsman.

Erinevate maailmavaadete tutvustamine õpilastele ja nende endi ettepanekute üle arutamine on Indrek Tederi arvates iseenesest positiivne ja tunnustust vääriv, kui seejuures järgitakse neutraalsuse põhimõtet. Näiteks ei ole aktsepteeritav, et kool korraldab pärast koolipäeva lõppu koolimajas õpilastele ühe konkreetse erakonna poliitikat propageeriva ürituse, vaid õpilastele tuleb tutvustada kõiki erakondi võrdselt. „Loodan, et ka erakonnad suhtuvad vastutustundega laste ja noorte kaasamisse poliitilisse valimisagitatsiooni, järgides minu pöördumises toodud põhimõtteid,“ lausus Teder.