Lasteombudsman Indrek Tederi kooliaasta alguse tervitus

Kallid õpilased, õpetajad, vanemad!

Tänavu alustab Eestis oma kooliteed 135 390 last. Tänastest koolilastest sõltub Eesti riigi ja meie kõigi tulevik. Hea haridus on õnneliku ja areneva ühiskonna alus.

Rääkides heast haridusest, ei räägi ma ainult õppekavast ja headest hinnetest tunnistustel. Räägin haritusest. Räägin loovusest, uudishimust, avastamisrõõmust. Selleks, et laps tahaks maailma ja mõnda, mis seal sees leida on, tundma õppida, peab tal olema koolis hea olla. Lapsel on koolis hea, kui teda ümbritseb vaimselt ja füüsiliselt turvaline keskkond, hoolivad ja sallivad ning innustavad inimesed. Hea on lapsel koolis olla ja õppida, kui õpetaja teda märkab ja tunnustab, kui kaasõpilane teda ei kiusa ning austab tema erinevusi, kui lapsevanemad tunnevad huvi tema koolielu vastu, kui lisaks koolitööle jääb igas päevas aega puhkamiseks ja mängimiseks.

Kallid õpilased! Tundke õppimisest ja kooliskäimisest rõõmu! Mitte kõigil maailma lastel ei ole seda võimalust. Panen teile südamele, et austaksite ja hoiaksite kõiki koolipere liikmeid, nii kaasõpilasi kui õpetajaid. Kui märkate, et kellelegi tehakse liiga, siis astuge tema kaitseks välja! Kui tunnete, et teile tehakse ülekohut, siis andke sellest teada!

Kallid õpetajad! Teil on vastutusrikas roll laste õpetamisel ja kasvatamisel. Lisaks sellele, et õpetaja annab edasi oma ainet puudutavaid teadmisi, on ta eeskuju ja väärtuste kandja. Kool peaks olema koht, kus laps õpib iga päev midagi selle kohta, kuidas olla parem inimene. Soovin teile meelekindlust ja head südant selle raske, kuid tänuväärse töö tegemisel!

Kallid vanemad! Teil on oluline roll lapse koolirõõmu loomises ja hoidmises. Teie lugupidav ja toetav suhtumine kooli ja õpetajatesse kandub üle ka lapsele. Tunnustage ja toetage oma lapsi, tundke nende koolitegemiste vastu huvi ning lööge kaasa koolielus!   

Soovin teile kõigile kaunist esimest koolipäeva ja koolirõõmu terveks kooliaastaks!

 

Indrek Teder

Lasteombudsman