Laste olukord Narva turvakodus

Õiguskantsleri nõunikud käisid kontrollimas Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodus viibivate laste olukorda. Peamisteks probleemideks olid kasvatajate vähesus ja asjaolu, et eelkooliealised lapsed ei käi lasteaias.

Kontrollkäigu ajal oli ühe kasvataja hoole all kümme last. Pooleteisekuune imik, eelkooli- ja kooliealised lapsed. Laste hulgas oli erivajadusega lapsi, kelle ettearvamatut käitumist teised lapsed kartsid. Õiguskantsler soovitab turvakodul tagada, et igal ajal oleks tööl piisav arv kasvatajad, tagamaks lastele piisavat tähelepanu ja võimalust viibida õues.

Õiguskantsler paneb Narva linna Sotsiaalabiametile südamele mitte jätta turvakodu lapsi ilma lasteaias käimise võimalusest. Kuigi alushariduse võib laps omandada ka kodus, siis turvakodus oleva lapse puhul on eelistatud lasteaed, et säilitada osa lapse eelnevast elukorraldusest. Sel moel on võimalik tagada lapsele vajalik kokkupuude välismaailmaga. Lasteaias loob laps suhteid rohkemate inimestega, sealhulgas lastega, kes kasvavad peres, kogeb erinevat keskkonda ja saab tunda ennast teistega samaväärsena.

Turvakodu tegevuses oli ka palju kiitust väärivat. Eriti tõstaks esile, et lastel ja töötajatel oli võimalik saada tuge ja nõustamist sotsiaaltöötajalt ja psühholoogilt, kes töötasid turvakodus kohapeal.

Kontrollkäigu kokkuvõte täismahus: http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/kontroll...