Seisukohad

10.05.2010 Märgukiri: pikapäevarühmas osalemise tasu põhikoolis ja gümnaasiumis
07.04.2010 Vastuolu puudumine: lapsele makstava elatise maksustamine

Seisukoht asjas 6-1/100556 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

07.04.2010 Vastuolu puudumine: lapsele makstava elatise maksustamine

Seisukoht asjas 6-1/100556 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

07.04.2010 Vastuolu puudumine: lapsele makstava elatise maksustamine

Seisukoht asjas 6-1/100556 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

07.04.2010 Vastuolu puudumine: lapsele makstava elatise maksustamine

Seisukoht asjas 6-1/100556 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

23.03.2010 Märgukiri: asenduskoduteenusel viibiva täiskasvanud isiku liikumisvabadus
16.02.2010 OPCAT kontrollkäik: Jõhvi Noorukite ravi- ja rehabilitatsioonikeskus
09.11.2009 Kontrollkäik: Valga Jaanikese Kool
16.10.2009 Kontrollkäik: Porkuni Kool
30.09.2009 OPCAT kontrollkäik: Tapa Erikool