Seisukohad

26.06.2013 Vastuolu puudumine: vanemahüvitise arvestamise alused

Õiguskantsler on seisukohal, et vanemahüvitise arvestamise kord, mille kohaselt võetakse vanemahüvitise suuruse arvutamisel arvesse ainult sellise vanemahüvitist taotleva inimese tulu, mis oli Eestis sotsiaalmaksuga maksustatud, on põhiseaduspärane.
Õiguskantsleri poole pöördus avaldaja, kes leidis, et ei ole õiglane, et tema Euroopa Liidu institutsioonide heaks töötamiselt teenitud tulu ei lähe arvesse vanemahüvitise arvutamisel.

15.05.2013 Vastuolu puudumine: perekonnaseadusest tulenevad piirangud lapse nimel tehingute tegemiseks
07.05.2013 Ettepanek: perehüvitiste maksmine
25.04.2013 Soovitus: lasteaia kohatasu määrad (Saue vald)
25.04.2013 Ettepanek: koolieelse lasteasutuse teenuse tagamise leping
25.04.2013 Ettepanek: koduse mudilase toetus (Rae vald)
16.04.2013 Arvamus eelnõule: kriminaalmenetluse seadustiku jt seaduste muutmise eelnõu
01.04.2013 Soovitus: asenduskodus elavate laste põhiõiguste ja -vabaduste tagamine
20.03.2013 Arvamus Riigikohtule: vanemahüvitise seaduse § 3 lg 7 vastavus põhiseadusele
21.02.2013 Kontrollkäik: MTÜ Avatud Värav asenduskodu Kiiklas