Seisukohad

29.08.2014 Soovitus: lapse hariduskulude hüvitamine
22.08.2014 Vastuolu puudumine: sünnitoetuse maksmine Kohila vallas
24.07.2014 Märgukiri: sõidusoodustused eelkooliealistele ja õpilastele

Õiguskantsler Indrek Teder esitas majandus- ja taristuministrile märgukirja, milles juhib tähelepanu laste sõidusoodustustega seotud puudustele. Õiguskantsler palub ministril astuda vajalikud sammud, et probleem saaks uuel kooliaastal lahendatud.

Pressiteade

24.07.2014 Arvamus Riigikohtule: erakooliseaduse § 22 ülaindeksiga 2 põhiseaduspärasus (3-4-1-26-14)
22.07.2014 Vastuolu puudumine: põhikooli lõpetanu sõidusoodustuseta jätmine enne uude kooli arvamist
18.07.2014 Õigusrikkumise puudumine: eralasteaia toetamise tingimused
17.07.2014 Õigusrikkumise puudumine: lastekaitseametnike tegevus lapse heaolu hindamisel
25.06.2014 Õigusrikkumise puudumine: pikapäevarühmade tasud
03.06.2014 Ettepanek: alaealisusega seotud piirangud raseduse katkestamisel

Õiguskantsler Indrek Teder tegi Riigikogule ettepaneku viia raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus põhiseadusega kooskõlla.

Kehtiv raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus ei võimalda alaealisel seadusliku esindaja nõusolekuta või kui esindaja ei ole nõus, siis kohtu loata aborti teha. Õiguskantsleri hinnangul on selline keeld põhiseadusega vastuolus, kuna piirab ebaproportsionaalselt alla 18-aastase naise enesemääramise õigust, seades teda liigselt sõltuvusse oma vanematest või eestkostjast.

29.05.2014 Märgukiri: vajaduspõhine õppetoetus