Laste õiguste osakonna nõunike konkursi tulemustest

 

Õiguskantsleri Kantselei 14. märts 2011

Õiguskantsleri Kantseleis on lõppenud konkurss lasteombudsmani ülesannete täitmiseks loodud laste õiguste osakonna nõunike leidmiseks.

Laste õiguste osakonnas asuvad tööle endine soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Margit Sarv, endine Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunik Maria Pais ning endine Sotsiaalministeeriumi sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakonna juhataja Andra Reinomägi. Kõik konkursiga valitud nõunikud on tööle asunud aprillikuu lõpuks.

Uute nõunike osavõtul valmistatakse täpsemalt ette lasteombudsmani ülesannete täitmiseks vajalik töökorraldus ja töömetoodikad, laste vastuvõtuks vajalikud ruumid jpm (vt ka lisainfot)

Ettevalmistustööde lõppedes annab õiguskantsler avalikult teada oma prioriteetidest laste õiguste valdkonnas.

Jaana Padrik
Õiguskantsleri avalike suhete nõunik
[email protected] 
50 18 793
693 8423