Lapse õiguste ja kohustuste tutvustamine Valga põhikoolis

Õiguskantsleri Kantselei laste õiguste osakonna vanemnõunik Margit Sarv tutvustab homme, 18. veebruaril Valga põhikoolis toimuval üritusel lapse õigusi ja kohustusi ning räägib lasteombudsmani tegevustest.

Ühiselt vaadatakse lapsevanematega filmi „Hoia mind kinni“. Pärast filmi toimub arutelu, mis võimaldab filmis nähtud ja ka ise kogetud probleeme üheskoos analüüsida. Filmi järgsel arutelul on teemadeks nii abi vajava lapse märkamine, laste ja vanemate vahelised suhted kui ka vanemate toetamise võimalused ning koolikiusamisega seotud probleemid.

Filmijärgset arutelu toetab psühholoog Nadežda Selivjorstova Valgamaa Rajaleidja keskusest.