Kuidas rakendada tehisintellekti nõnda, et inimõigused on kaitstud?

Fotol õiguskantsler Ülle Madise koos Hollandi kolleegi Reinier van Zutpheni ja Ukraina kolleegi Dmytro Lubinetsiga.Õiguskantsler Ülle Madise osales 30.-31. märtsil Euroopa inimõiguste voliniku Dunja Mijatovići kutsel nõupidamisel, kus arutati, kuidas rakendada tehisintellekti nõnda, et inimõigused on kaitstud.

Õiguskantsler jagas Eesti kogemust ja rõhutas vajadust eristada automatiseeritud haldusotsuseid tehistaibu abil tehtud otsustest ning pelka siduva tagajärjeta vestlusroboti vastust siduva tagajärjega otsusest. Viimasel juhul – kui neid peaks inimese ja võimu suhetes lubatama – on oluline, millistest allikatest masin inimese kohta info ammutab ja kas need andmed on õiged, mis loogika järgi andmeid analüüsitakse ja kuidas tulemuseni jõutakse. Tähtis on, et inimene teab, et otsuse tegi masin ja et ta saab seda tõhusalt vaidlustada.

Tehisintellekti toel võib inimeste õiguste ja vabaduste kaitset oluliselt parandada, sest masin on võimeline lahendama probleeme kiiresti ja eksimata ega soorita korruptsioonikuritegu. Paraku võib kontrollimatu masin teha sama tõhusalt ka halba: näiteks võimendada ebavõrdset kohtlemist ja varasemaid vigu. Seega tuleb ka Eestis Bürokrati jm tehistaibu lahendustega edasi minna, vajalik on nii automatiseeritud otsuste kui tehisintellekti kasutamise regulatsioon. Ettevaatlikkus on igal juhul omal kohal.

 

Fotol õiguskantsler Ülle Madise koos Hollandi kolleegi Reinier van Zutpheni ja Ukraina kolleegi Dmytro Lubinetsiga.