Kuidas luua kiusamisvaba kooli?

10. ja 11. detsembril kogunevad Tartusse koolijuhid, õpetajad, hariduseksperdid, lapsevanemad ja õpilased, et TÜ eetikakeskuse väärtuskasvatuse konverentsil „Hea kool kui väärtuspõhine kool. Kuidas tagada kiusamisvaba haridustee?“ arutada, kuidas tagada igale Eesti õpilasele kiusamisvaba haridustee.

Konverentsi tähelepanu keskmes on hea kooli vundament, täpsemalt turvaline koolikeskkond ja head suhted koolis. Esinevad Christina Salmivalli, Suvianna Hakalehto-Wainio, Kristi Liiva, Anna Markina, Piret Visnapuu-Bernadt, Halliki Harro-Loit, Margit Sutrop jpt. Konverentsi tervituskõne teeb õiguskantsler ja lasteombudsman Indrek Teder ning paneeldiskussiooni „Kiusamisvaba haridustee – kuidas sinna jõuda?“ arutelu juhib Õiguskantsleri Kantselei laste õiguste osakonna nõunik Kristi Paron.

Konverentsi korraldavad TÜ eetikakeskus, Haridus- ja Teadusministeerium, Lastekaitse Liit, MTÜ Noorteühing TORE, SA Kiusamise Vastu ja Õiguskantsleri Kantselei.

Konverentsi programm

Vaata konverentsi otseülekannet