Kuidas ära tunda abivajavat last ja kuhu abi saamiseks pöörduda?

Värskest lasteabi võimalusi tutvustavast voldikust leiab juhiseid abivajava lapse ära tundmiseks. Voldikust saab infot ka lasteabi infotelefoni, kadunud laste infotelefoni ja Tartu Laste Tugikeskuse kohta.

Voldik on mõeldud kasutamiseks täiskasvanutele, spetsialistidele ja ka lapsevanematele hindamaks, kas lapse käitumise märkide puhul tuleks jääda rahulikuks, olla tähelepanelik või koheselt sekkuda. Näiteks on voldikus kirjeldatud mitmeid indikaatoreid, mis aitavad hinnata, kas lapse seksuaalne käitumine on normikohane või mitte. Ühtlasi leiab voldikust järgmiste mõistete kirjeldused: füüsiline vägivald,  emotsionaalne vägivald, lapse hooletusse jätmine, seksuaalne väärkohtlemine.

Materjali valmistas MTÜ Eesti Abikeskused, toimetamisse oli kaasatud erinevad spetsialistid.