Koolinoorte mured jõudsid koolielu korraldajateni

Õiguskantsler Ülle Madise selgitas täna Jõhvis Eesti haridusvõrgu arengukonverentsil koolivõrgu ja hariduselu ümberkorraldamise põhiseaduslikke raame ning esitles laste ja noorte endi ootusi. „Põhiseaduse järgi peab koolikorraldus kindlustama targa rahva, kes viib ellu me ühiseid eesmärke: eesti keele ja kultuuri kestmine üle aegade, majanduslik edu, üldine kasu. Kes vastutab, et see nii oleks ja läheks?,“ küsis õiguskantsler. „Koolihariduse sisu ja koolikeele üle otsustamine on riigielu küsimus ja riigi vastutus. Sealt edasi saab linnade ja valdadega otsustusvõimu ja raha jaotada. Oluline on ülesannete ja vastutuse selge piiritlemine. Laiemalt kanname tulevaste põlvede hea hariduse eest vastutust ühiselt. Õpetaja-ameti mainet ei määra üksnes õpetaja palk. Palka on ka vaja tõsta, selge see. Vaja on lõpetada ka õpetajaameti mahategemine – läbipõlemise, laste ja nende vanematega seotud liigse koorma ja muu halva võimendamine. Jah, õpetaja amet on vastutusrikas ja raske, aga ka võluv ja ülimalt oluline. Lisaks töötasule tuleb parandada koolide juhtimist ja õiglast järelevalvet,“ toonitas õiguskantsler.

Õiguskantsler tutvustas konverentsil ÜRO laste õiguste raporti tarvis kogutud Eesti kooliõpilaste arvamusi. Praeguse koolikorralduse puudujääkidest tõusid koolilaste endi meelest esile koolitee turvalisus, liiga suur õpikoormus, sealhulgas koju lahendamiseks antavate ülesannete maht, ning huvihariduse kättesaadavus, kuivõrd see ei ole kõigile vanematele jõukohane.

Novembri alguses esitasid Eesti lapsed ÜRO Lapse Õiguste Komiteele ülevaate selle kohta, kuidas Eesti lastel läheb, mis neile rõõmu ja muret valmistab. See on esimene kord, kui lapsed ise seesuguse ülevaate koostasid, neid aitasid teiste hulgas ka õiguskantsleri laste- ja noorte õiguste eksperdid.

Laste raportiga saab tutvuda siin: https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/Laste%20raport_FIN_EST.pdf

Õiguskantsleri esinemise slaididega saab tutvuda siin: /sites/default/files/kantsler.pptx