Kohtumine Euroopa kolleegidega COVID19 ja põhiõiguste kaitse teemadel

Õiguskantsler Ülle Madise ja välissuhete juht Kertti Pilvik osalesid 12. mail Euroopa Ombudsmanide Võrgustiku veebikohtumisel. Tavapäraselt jagati kogemusi inimeste murede lahendamisel. Kõikides riikides on inimeste eraelu puutumatus suure surve all: soov kontrollida viirust jälgimistehnoloogiate abil on mõistetav, nagu seegi, et tahetakse võimalikult täpselt teada nakatunute andmeid. Põhiõiguste kaitse vajalikkuse selgitamine rahvale ja ülemäära piiravate otsuste vaidlustamine on kõikide ombudsmanide ja õiguskantslerite töölaual. Samamoodi tuleb kõikidel kaitsta hooldekodude elanike, kinnipeetavate ja patsientide õigusi.