Kohalike Omavalitsuste Liit

8. mail 2018 kohtus õiguskantsler üleriigilise omavalitsusliidu esindajatega.