Kinnipidamiskohad Eestis

Eestis on õiguskantsleri kui väärkohtlemise ennetusasutuse kontrolli all veidi vähem kui 150 kinnipidamiskohta. Need on üldjoontes jaotatud järgmiselt:

  • erihoolekandeasutused ja erihooldust pakkuvad üldhoolekandeasutused;
  • tahtevastast psühhiaatrilist, võõrutus- ja nakkushaiguste ravi osutavad tervishoiuasutused;
  • kasvatuse eritingimusi vajavate laste asutused;
  • vanglad;
  • arestimajad, politseiosakonnad ja konstaablipunktid;
  • migratsiooni haldamise asutused (väljasaatmiskeskus, varjupaigataotlejate vastuvõtu keskus);
  • kaitseväeüksused;
  • piirivalveasutused;
  • kohtumajades asuvad kinnipidamiskambrid.