Keeleameti sõber 2023 on õiguskantsler Ülle Madise

Keeleamet andis seitsmendat korda välja Keeleameti sõbra tiitli, mille pälvis õiguskantsler Ülle Madise. 

"Põhiseaduse järgi on õiguskantsler oma tegevuses sõltumatu ametiisik, kes teeb järelevalvet seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu ning kohaliku omavalitsuse õigustloovate aktide põhiseadusele ja seadustele vastavuse üle. Kui aga lugeda põhiseaduse 12. peatükki, kus on kirjas õiguskantsleri tegevuse alused, ei ole seal sõnagi sellest, et ta peaks muu hulgas hoolitsema eesti keele ja selle hea käekäigu eest. Ometi on Ülle Madise teinud seda oma ametiaja algusest peale ning temast on saanud üks eesti keele eest hoolitsemise ja selle kaitse eestkõnelejaid," sõnas tiitlit, tänukirja ja Keeleameti hõbemärki üle andes Keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk. 

Loe lähemalt siit: https://www.keeleamet.ee/uudised/keeleameti-sober-2023-oiguskantsler-ull...