Keelatud annetuse vastuvõtmise eest ette nähtud sanktsioonid ei ole mõjusad

13. juuni 2019

 

Õiguskantsler pöördus justiitsministri poole palvega algatada erakonnaseaduse muutmine. Õiguskantsleri hinnangul ei ole keelatud annetuse vastuvõtmise eest erakonnaseaduses kehtestatud sanktsioonid arusaadavad, rakendatavad ega mõjusad. See on vastuolus õigusselguse põhimõttega.

 

Õiguskantsler Ülle Madise: „Esmapilgul tunduvad erakondade rahastamispiirangute tagamise abinõud mõjusad. Praktika näitab, et need siiski ei välista keelatud rahastamise toel konkurentsieelise saamist. Nii jääb reeglite järgimine paljuski vaid erakondade südametunnistuse asjaks.“

Keelatud annetuse vastuvõtmise tagajärjed tuleks seaduses selgelt kirja panna. Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ettekirjutused keelatud annetuse tagastamiseks või riigieelarvesse kandmiseks tuleks muuta sundtäidetavaks, samuti võiks kaaluda keelatud annetuse rahastajale tagastamise asemel selle kandmist riigieelarvesse.

 

Täpsustada tuleks ka reeglite rikkumise eest erakondadele riigieelarvelise eraldise vähendamise tingimusi ja korda ning laiendada erakondade rahastamise järelevalve komisjoni õigusi kolmandatelt isikutelt teavet saada. Kui komisjon ei saa nõuda teavet teistelt asjaga seotud isikutelt (näiteks annetuse tegijalt), on kõiki asjaolusid välja selgitada keeruline. Selle puuduse saab küll osaliselt kõrvaldada kohtumenetluses, kuid pelgalt dokumentide saamiseks kohtusse pöörduda ei ole järelevalve mõttes tõhus ning koormaks asjata õigussüsteemi.

 

Pöördumise kogutekst: Keelatud annetuse vastuvõtmise tagajärjed