Külli Taro: Soome kodanikupalga eksperiment ei kukkunud läbi

ERR, 11. mai 2018

Tegelikult otsustas Soome valitsus praegust testperioodi mitte pikendada, vaid minna projektiga lõpuni nii nagu algselt planeeritud. Projektiga seotud uurijad on eraldi rõhutanud, et hinnanguid kodanikupalga mõjule ei või testperioodi jooksul anda, toonitab Külli Taro Vikerraadio päevakommentaaris.

Ajendatuna mõlema riigi 100. sünnipäevast pidasid Eesti ja Soome valitsus esmaspäeval Tallinnas ühise istungi. See on erakordne, kui kahe suveräänse riigi valitsused sel viisil kokku saavad. Soomlased veel väljaspool oma territooriumi. Meie naabrid tegid sellega Eestile väga ilusa juubelikingituse.

Soomlastega on seotud veel üks lausa maailmas erakordne algatus – kodanikupalga katsetus. Sellega seonduvalt tegi Eesti Soomele paraku mitte just eriti kena kingituse, kui kopeeris paar nädalat tagasi välismeedias levinud eksitavat uudist. Siinset avalikkust teavitati kõlavate pealkirjadega sellest, et "Soome lõpetab kodanikupalga eksperimendi" või lausa "Soome kodanikupalga katsetus kukkus läbi". Lugejale jäigi mulje, nagu oleks eksperiment ebaõnnestunud. 

Tegelikult otsustas Soome valitsus praegust testperioodi mitte pikendada, minna projektiga lõpuni nii nagu algselt planeeritud. Kodanikupalga maksmine lõpetatakse 2018. aasta detsembris. Kahe aasta pikkune pilootprojekt algas 2017. aasta jaanuaris. Kokkuvõtted ja järeldused tehakse 2019. aastal. Projektiga seotud uurijad on eraldi rõhutanud, et hinnanguid kodanikupalga mõjule ei või anda testperioodi jooksul, sest see võib mõjutada testgrupi ehk eksperimendis osalejate käitumist ja moonutada projekti tulemust. 

BBC, kust Eesti uudis oli tõlgitud, hiljem parandas oma uudist. Eesti meediast pole ma märganud täpsustust, et kõik läheb plaanipäraselt ja midagi läbikukkunuks nimetada on ilmselgelt ennatlik. 

 

Tõsi, selle teadlaste soovituse vastu, et enne projekti lõppu ei tohiks järeldusi teha, eksivad ka soomlased ise. Poliitikud kommenteerivad, et neile pole kodanikupalga mõte algusest peale meeldinud ja tuleb otsida teisi lahendusi. Kindel on see, et sotsiaalkindlustussüsteemi terviklik reformimine on Soomes igal juhul päevakorras ja otsitakse sobivaimat mudelit. 

Lisaks uudsusele, paistab Soome kodanikupalga katsetus silma ka hästi läbimõeldud metoodikaga. Ka selle kirjeldamisel on meie kodune ajakirjandus lugejat eksitanud. Juhuvalimi abil projekti testgrupi moodustamist ei saa kuidagi nimetada suvaliselt või loosi teel valimiseks. Ilmselt on need tõlkimise vead.

Kodanikupalga projekti väljatöötamise, jälgimise ja hindamisega tegeleb spetsiaalne teadlaste grupp. Nii osalejate väljavalimine, makstava summa suurus kui selle saamise tingimused otsustati põhjaliku analüüsi tulemusena. Kuigi tegemist on katsetusega, toimub see hästi läbimõeldult. Mitte lihtsalt suhtumisega, et proovime ja vaatame, mis saab.

Tunnistan, et olin isegi selle idee suhtes algselt väga skeptiline. Aga ootan siiski huvi ja avatud meelega, millised järeldused tehakse. Väga sümpaatne on soomlaste julgus ja samas põhjalikkus.

Minu tädi, kes väga pikalt Soomes elanud ja kah loomu poolest skeptiline eestlane, tunnustab Soome valitsust julguse eest ise olla. Seista oma kodanike parimate huvide eest ja mitte pimesi joosta üldiste trendide sabas. Ehk on mu tädil õigus ja Eesti valitsus võiks sellest enam eeskuju võtta. 

Eesti ajakirjandus saaks aga teha Soomele viisaka kingituse, kui tuntaks enam huvi seal toimuva vastu, süvenetaks ega piirdutaks üksnes kolmandate allikate kohmaka tõlkimisega. Siiras huvi on minu meelest parim austusavaldus.