Külli Taro

Hariduskäik  
2008-2016 Tallinna Tehnikaülikool, sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse Instituut, avalik haldus, doktorikraad (PhD) 
2003-2007

Tartu Ülikool, sotsiaalteaduskond,  avalik haldus ja sotsiaalpoliitika, teadusmagistrikraad (MA)

2002-2002

Helsingi Ülikool, programm “Imperfections of Governance: Challenges Posed by Environment, Economics and Globalisation”

2001-2002

Konstanzi Ülikool (Saksamaa), politoloogia ja avaliku halduse eriala, vahetusüliõpilane

1999-2003

Tartu Ülikool, sotsiaalteaduskond, avalik haldus, BA (cum laude)

Teenistuskäik  
Alates 02/2018 Õiguskantsleri Kantselei, õiguskorra kaitse osakonna juhataja
11/2017-01/2018 Õiguskantsleri Kantselei, sotsiaalmajandusliku analüüsi juht
01/2013-12/2015 SA Eesti Koostöö Kogu, riigivalitsemise programmi juht
01/2005-12/2012 Riigikontroll, auditijuht
09/2002-01/2004 Riigikogu Kantselei, konsultant
2000-2001 Justiitsministeerium, haldusõiguse reformi töögrupi liige
Publikatsioonid  
2019 Johnsen, Å.; Reichborn-Kjennerud, K.; Carrington, T.; Jeppesen, K.; Taro, K. Vakkuri, J. (2019). "Supreme audit institutions in a high-impact context: A comparative analysis of performance audit in four Nordic countries". Financial Accountability & Management [ilmumas]. 
2018

Reichborn-Kjennerud, K., Carrington, T., Jeppesen, K.K., Taro, K. (2018). A new organization of public administration – from internal to external control. In: H. Byrkjeflot, F. Engelstad (Ed.). Bureaucracy and Society in Transition: Comparative Perspectives (225−244). Emerald Group Publishing Ltd. (Comparative social research; 33).

2016

Raudla, R.; Douglas, J. W.; Taro, K.; Agu, C. (2016). The Impact of Performance Audit on Public Sector Organizations: The Case of Estonia. Public Organization Review, 16 (2), 217−233

2015 Taro, K.; Hanni, E. (2015). Using a Comparative Method in Performance Audit for Evaluating Effectiveness of the Elite-Sports Policy: The Case of Estonia. Halduskultuur - Administrative Culture, 16 (1), 24−46. 
2015 Taro, K. (2015). In pursuit of efficient public administration: Reform proposals for the public sector. In: Vetik, R. (Ed.). Estonian Human Development Report 2014/2015 (250−255).. SA Eesti Koostöö Kogu. 
2015

Taro, K. (2015). Efektiivse riigihalduse otsinguil: riigipidamise kava. Vetik, R. (Toim.). Eesti Inimarengu Aruanne 2014/2015 (250−255). SA Eesti Koostöö Kogu. 

2014

Taro, K.; Parrest, N. (2014). Valikud Eesti haldusorganisatsiooni loomisel. Juridica, 715−731. 

2014 Andresen, Ene; Kalmo, Hent; Kask, Oliver; Madise, Ülle; Merusk, Kalle; Narits, Raul; Olle, Vallo; Parrest, Nele; Pilving, Ivo; Reenumägi, Aare; Saarmets, Virgo; Taro, Külli; Vene, Einar; Vinkel, Priit. (2014). Arvamus halduskorralduse uue regulatsiooni väljatöötamiskavatsuse projekti kohta. Madise, Ülle (Toim.).
Teenistusülesanded
  • õiguskorra kaitse osakonna juhtimine
  • õiguskantsleri nõustamine osakonna valdkonda kuuluvates ning sotsiaal-majandusliku analüüsi küsimustes
  • Ametijuhend