Kärt Muller

Hariduskäik  
2007 Genti Ülikool, õigusteadus, MA
1999-2004 Tartu Ülikool, õigusteadus, BA
Teenistuskäik  
Alates 09/2015 Õiguskantsleri Kantselei, sotsiaalsete õiguste osakonna juhataja
07/2011-08/2015 Õiguskantsleri Kantselei, I osakonna juhataja
05/2010-07/2011 Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri vanemnõunik
01/2005-05/2010 Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri nõunik
01/2004-12/2004 Õiguskantsleri Kantselei, referent
Teenistusülesanded
  • juhib sotsiaalsete õiguste osakonda;
  • võib anda õiguskantsleri poolt oma pädevuse piires pandud ülesande täitmiseks suulisi ja kirjalikke korraldusi
  • Ametijuhend