Jõhvi gümnaasiumis toimus laste õiguste teemaline aruteluõhtu

Õiguskantsleri Kantselei laste õiguste osakonna nõunikud Margit Sarv ja Kristi Paron külastasid 16. aprillil Jõhvi gümnaasiumi, et tutvustada lapsevanematele laste õigusi ja kohustusi ning lasteombudsmani tegemisi.

Aruteluõhtul vaadati lapsevanematega teemakohast filmi „Hoia mind kinni“, millele järgnenud mõttevahetusel analüüsiti üheskoos filmis nähtud ja ka ise kogetud probleeme. Filmi järgsel arutelul räägiti abi vajava lapse märkamisest, laste ja vanemate vahelistest suhetest, vanemate toetamise võimalustest ning koolikiusamisega seotud probleemidest.

Filmijärgset arutelu toetas psühholoog Maarika Kongi.