Inimõiguste nõukoja II koosseis

Õiguskantsleri moodustatud komisjon valis välja inimõiguste nõukoja liikmed. Nõukoja eesmärk on nõustada õiguskantslerit inimõiguste kaitse ja edendamise teemal.

Nõukotta valiti avalikul konkursil 50 inimest erinevatelt elualadelt üle Eesti. Nõukoja liikmete seas on väljapaistva kogemusega võrdse kohtlemise, puuetega inimeste õiguste, lapse õiguste, vägivallaennetuse, tervishoiu, geenitehnoloogia, meditsiinieetika, arhitektuuri, isikuandmete kaitse, usuvabaduse, keskkonnakaitse ja teiste valdkondade asjatundjad.

Nõukoda on valitud neljaks aastaks ning see käib üldjuhul koos kaks korda aastas.

Inimõiguste nõukoja liikmed: Aet Kukk, Alar Aab, Aleksander Jalasto, Andres Lehtmets, Anne Haller, Anne Raadik, Anneli Soo, Ats Mattias Tamm, Edgar-Arnold Kiur, Eduard Maron, Eha Reitelmann, Elen Kirt, Grete Maria Neppo, Gretel Murd, Hanah Lahe, Heidi Paabort, Helen Orav-Kotta, Helika Saar, Hille Raud, Indrek Kaing, Inge Talts, Ivan Sergejev, Janek Maat, Jelena Pipper, Kadi Viik, Kadri Vare, Kai Haldre, Kai Part, Karmen Koppel, Kiira Gornischeff, Kristi Rekand, Liina Kanter, Mart Susi, Mats Volberg, Merike Värik, Meris Velling, Nele Nisu, Pille Kaljurand, Piret Aus, Piret Visnapuu-Bernadt, Priit Kasepalu, Reigo Reppo, Rein Lang, Ringo Ringvee, Roger Tibar, Sven Kõllamets, Tambet Laasik, Toomas Toomsoo, Vaike Pähn, Viivian Jõemets.

Inimõiguste nõukoja I koosseis tegutses aastatel 2019-2023. Koostöös nõukoja liikmetega sündis mitmeid algatusi lapse õiguste, korrakaitse, keskkonnakaitse ja teistes valdkondades.