Indrek Tederi artikkel "Ravimiseaduse eelnõu jätab ravimituru lukku"

Õiguskantsleri arvamusartikkel "Ravimiseaduse eelnõu jätab ravimituru lukku" Äripäevas, 30. aprill 2014.

 

Kui ravimiseaduse eelnõu võetaks vastu nii, nagu see esimesel lugemisel oli, jääks apteegiturg seda juba valitsevate hulgimüüjate huvides lukku.

Nii eiraks seaduseandja riigikohtu möödunud aasta detsembri otsust, mille järgi apteekide asutamispiirangud kitsendavad ebaproportsionaalselt ettevõtlusvabadust ja riivavad võrdsuspõhiõigust.

Turgu jäävad kontrollima senised tegijad. Riigikogu menetluses olevat ravimiseaduse eelnõud on avalikkusele müüdud patriootliku loosungiga “Apteegid apteekritele” ja viidatud, et see lahendab turu kontsentreerituse. Kuigi kavandatud meetmed on pealtnäha radikaalsed, jätab eelnõu selgusetuks, kust peaksid proviisorid leidma raha 200 apteegi välja­ostmiseks ning kuidas on võimalik sundida hulgimüüjaid oma apteekidest loobuma.

Lisaks on küsimus, kuidas tagada, et hulgimüüjad või nendega seotud isikud ei “loovutaks” apteeke proviisoritele lepingute kaudu, millega apteekrid muudetaks sisuliselt ikkagi praegustest turuliidritest sõltuvaks.

Mul on kahtlus, et pärast seaduse jõustumist ja lubatud kolmeaastast üleminekuaega ei läheks apteegid neid juhatavate rohuteadlaste võimu alla, vaid kindlustataks ainuõigused juba tegutsevatele apteegikettidele ja neid kontrollivatele hulgimüüjatele. Viimast ka seetõttu, et uute reeglite järgi (apteegi omanik peab olema proviisor, kel võib olla vaid üks apteek) oleks juba selle aasta juunis võimalik turule tulla ainult proviisoriapteekidega. See tähendab, et praeguste turuliidrite kõrvale ei saa enam luua suure turujõuga üksusi. Mis tähendab, et turgu jääks kontrollima praegused tegijad.

Teisisõnu, senised asutamispiirangud jääksid sisuliselt alles. Nii saaks praegu ravimiturgu kontrollivad hulgimüüjad põhimõttel “hundid söönud, lambad söödud” taas seadusliku kaitse konkurentsi vastu ning selle tagajärjel maksaks patsient ravimite eest ikka kõrgemat hinda. Ühtlasi ei parandaks eelnõu meetmed teenuse kvaliteeti maapiirkondades. Seega ei kõrvaldataks põhiseadusvastast olukorda.

Lootuskiir. Kuigi ravimiseadus läbis esimese lugemise algsel kujul, usun, et riigikogu sotsiaalkomisjon muudab enese algatatud eelnõud nii, et apteegiturg ei jääks endiselt lukku. Arvan, et meie parlament austab riigikohut, kes seda nõudis, ning on ühtlasi nii aus ja julge, et kuulab ekspertide arvamusi. Nimelt pakkusid ravimiamet ja sotsiaalministeerium lahendusi, mis võimaldaks turgu avada ressursse raiskamata. Selle kõigega tegutsetaks elanikkonna huvides.