Indrek Teder, tervituskõne tunnustusüritusel „Lastega ja lastele“

Lasteombudsman Indrek Tederi tervituskõne tunnustusüritusel „Lastega ja lasteleÕiguskantsleri Kantseleis, 1. juuni 2014

 

Austatud sotsiaalminister, lugupeetud külalised!

Lasteombudsmanina on mul tänasel lastekaitsepäeval hea meel näha siin saalis nii palju inimesi, keda ühendab sama kutsumus: hoida, toetada ja innustada lapsi.

Lastele kasvamiseks ja arenemiseks toetava elukeskkonna loomine ei ole ainult lapsevanemate või lastekaitsetöötajate ülesanne. On väga oluline, et lapsi ümbritsev keskkond oleks soe, kindel, mõnus ja turvaline .Ja seda kogu aeg, kestvalt, mitte ajutiselt ega projektipõhiselt. See soe ja turvaline lapse kasvukeskkond tagab ka meie riigi kestvuse ja turvalisuse. Me kõik vastutame selle eest, kui lapsesõbralik ja hooliv on meie ühiskond. Igaühel on võimalik anda oma panus, et lastel ja peredel oleks Eestis hea elada. Tahan siinkohal rõhutada, et konkreetne tegu on tähtis. Tänaste tegudega laste heaks me tagame selle, et meie riik on olemas ja meie riik kestab. Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustamegi neid häid inimesi ja organisatsioone, kes on oma uute algatuste või pikemaajalise tegevusega laste ja perede heaolusse oluliselt panustanud.

Rõõm oli kogeda, et leidub nõnda palju laste heaks ja lastega koos tegutsejaid, keda kõrvalseisjad märkasid ja tunnustuse vääriliseks pidasid. Ettepanekuid kandidaatide kohta laekus meile üle saja. Esile tõsteti lapsi, kes on märganud ja abistanud abivajajaid, näiteks astunud välja kiusatava kaitseks või abistanud igapäevaselt liikumispuudega koolikaaslast. Märgiti ära vanemaid, kes teevad aktiivselt koostööd lasteaedade ja koolidega, et luua neis asutustes laste arengut toetav keskkond. Kiideti inimesi, kes on toetanud laste huvitegevust, luues võimalusi sportimiseks või kunstiga tegelemiseks. Märgati ka neid inimesi, kes on oma pikaajalises tegevuses tähtsustanud laste erivajadustega arvestamist ja nende laste ühiskonnaelus osalemise toetamist. Kandidaadiks seati ka inspireerivaid inimesi, kes on aidanud üldsusel paremini mõista ja väärtustada lapsepõlve, olles oma hoiakutega teistele eeskujuks. Näiteid hoolivast suhtumisest ja mõjusatest tegudest võiks tuua veelgi.

Siiski kerkisid paljude kandidaatide seast esile mõned, kelle tegevus on olnud eriti silmapaistev. Peagi kuuleme neist erilistest inimestest lähemalt ja täname neid tunnustusauhinnaga „Lastega ja lastele“.

Suur tänu teile kõigile teie pühendumuse, missioonitunde ja südamlikkuse eest, millega te laste heaks ja lastega koos tegutsete!