Indrek Teder, tervituskõne konverentsil „Kiusamisvaba haridustee“

Õiguskantsler Indrek Tederi tervituskõne konverentsil „Kiusamisvaba haridustee“ Tallinnas Õpetajate Majas, 2. aprillil 2014.

 

Lugupeetud Tema Kuninglik Kõrgus Taani kroonprintsess Mary, proua Evelin Ilves, ekstsellentsid, daamid ja härrad!

Mul on hea meel tervitada teid kõiki tänasel konverentsil. Ühtlasi soovin südamest tänada Lastekaitse Liitu ja Taani Suursaatkonda, kelle abil see konverents teoks saab. 

Igal lapsel peab olema võimalus kasvada üles ilma vägivallata, olgu see vaimne või füüsiline, leidku see aset kodus või koolis. Paraku kinnitavad uuringud, et iga viies Eesti õpilane kannatab koolis kiusamise all. Kiusamine kahjustab ja moonutab lapse hinge. Sokrates on öelnud – ei saa ravida keha, ravimata hinge. Keha kannatab ainult oleviku pärast – hing kannatab mineviku; oleviku ja tuleviku pärast (Epikuros). Seega võivad kiusamisel olla kaugeleulatuvad tagajärjed.

Tänane konverents pakub võimaluse arutada üheskoos, mida saavad koolid ja lasteaiad teha, et paremini ennetada kiusamist ning luua lastele turvaline haridustee. Esinejad tutvustavad olemasolevaid võimalusi koolis ja lasteaias aset leidva kiusamisega võitlemiseks, jagavad oma kogemusi ning praktilisi nõuandeid.

Üheks olemasolevaks ja häid tulemusi andnud kiusamisvastaseks programmiks on Taanis alates 2007. aastast lasteaedades ja algklassides laialdaselt kasutusel olev programm „Kiusamisest vabaks“. Selle programmi eestvedajaks on Taani kroonprintsessi nimeline Mary Fond ja lastekaitseorganisatsioon Save the Children Denmark. Sama programm on jõudnud Lastekaitse Liidu algatusel ka paljudesse Eesti lasteaedadesse ning alates sellest õppeaastast ka mitmetesse koolidesse. Seepärast on mul eriliselt hea meel ja suur au tervitada tänasel konverentsil programmi „Kiusamisest vabaks“ patrooni Tema Kuninglik Kõrgus Taani kroonprintsess Maryt ning paluda teda konverentsi avakõneks lavale.