Indrek Teder sai oma ametiajal ligi 16 000 avaldust

Õiguskantsler Indrek Tederile on tema ametiajal laekunud ligi 16 000 avaldust. Teder on esitanud Riigikohtule 17 taotlust, teinud 31 ettepanekut ning 4 ettekannet. Väärkohtlemise ennetamiseks on seitsme aasta jooksul tehtud 331 kontrollkäiku.

Teder peab õiguskantsleri töö väga oluliseks osaks õigusaktide põhiseaduspärasuse hindamist, sest tegelikkus on näidanud, et põhiseadust rikkuvad seadused ja määrused ei kipu sugugi ise Riigikohtu ette jõudma. „Isegi inimesel, keda põhiseaduse rikkumine vahetult tabab, ei pruugi olla võimalik seda kohtus vaidlustada – seda enam, et kohtutee on väga kallis,“ tõdes Teder. Riigikohtu poole pöördumisse suhtub õiguskantsler äärmiselt tõsiselt, algatades menetluse Riigikohtus alles siis, kui kõik muud abinõud ei ole tulemust andnud. Indrek Teder esitas õiguskantslerina Riigikohtule 17 taotlust.

Õiguskantsler Indrek Tederi hinnangul oli tema ametiaja üks mõjukamaid kaasusi Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM) kohtuasi, mis arendas oluliselt Eesti õigusmõistmist. Üksikisiku seisukohast peab ta oluliseks riigilõivude alandamist ja mitmete kodakondsusküsimuste lahendamist ning ettevõtjate õiguste kaitse aspektist vääriks Tederi hinnangul esile tõstmist apteekide asutamispiirangute tühistamine ja kaevandustasude hüppelise tõusu takistamine.

Tederi ametiaeg tõi muutusi ka õiguskantsleri pädevusse, lisandusid lasteombudsmani ülesanded ning õiguskantsler sai senisest selgema pädevuse jälitustegevuse kontrollimiseks. Indrek Tederi hinnangul on 2011. aasta märtsis tööd alustanud laste õiguste osakond aastatega kenasti sisse töötanud ning koostöös teiste lapse õiguste eest seisvate organisatsioonidega on tehtud mitmeid edukaid projekte.

Õiguskantsleri ülesandeks on ka väärkohtlemise ennetamine, mille raames külastavad õiguskantsleri nõunikud järjepidavalt erinevaid kinnipidamisasutusi (nt erikoolid, erihooldekodud, psühhiaatriahaiglad, arestimajad, väljasaatmiskeskus, kaitseväeüksused jne), et näha, kuidas on tagatud nendes asutustes viibivate inimeste õigused. Seitsme aasta jooksul on läbi viidud 331 kontrollkäiku.

Alates 2008. aasta 10. märtsist ametis olnud õiguskantsler Indrek Tederi ametiaeg lõppeb 9. märtsil. Ülle Madise asub ametisse pärast ametivande andmist Riigikogu uue koosseisu ees.