Indrek-Ivar Määrits

Hariduskäik  
1999-2003 Tartu Ülikool, õigusteadus, BA
1994-1999 Tartu Ülikool, psühholoogia, BA
1993-1994 Tartu Ülikool, füüsika-keemiateaduskond
Teenistuskäik  
Alates 09/2015 Õiguskantsleri Kantselei, kontrollkäikude osakonna juhataja
04/2009-08/2015 Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri vanemnõunik 
01/2008-03/2009 Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri nõunik 
10/2005-12/2007 Riigiprokuratuur, prokuröri abi 
08/2005-10/2005 Õiguskantsleri Kantselei, III osakonna juhataja-nõunik 
06/2004-08/2005 Õiguskantsleri Kantselei, III osakonna juhataja-nõuniku kt 
06/2002-06/2004 Õiguskantsleri Kantselei, III osakonna referent 
Teenistusülesanded
  • juhib kontrollkäikude osakonda;
  • ekspert piinamise, ebainimliku ja alandava kohtlemise ning OPCAT ennetusasutuse tegevust puudutavates küsimustes;
  • võib anda õiguskantsleri poolt oma pädevuse piires pandud ülesande täitmiseks suulisi ja kirjalikke korraldusi.
  • Ametijuhend