Ilmus põhiseaduse kommenteeritud väljaanne

100 aastat tagasi, 21. detsembril 1920, jõustus Eesti esimene põhiseadus. Esmaspäeval esitleti Õiguskantleri Kantseleis kehtiva Põhiseaduse uut kommenteeritud väljaannet, mille sihtrühm ei ole üksnes juristkond, vaid kogu Eesti avalikkus.

Mitme osa kohta on kirjutatud täiesti uue lähtealusega kommentaarid. Jätkatud on senist nii teoreetikule kui praktikule, nii juristile kui ka igale teisele huvilisele kasulikku kirjutamisstiili, rõhutas toimetuskolleegiumi liige, SA Iuridicum juhataja Peep Pruks. „Huvitavat mõtteainet leiab värsketest kommentaaridest igaüks,“ avaldas lootust Põhiseaduse kommenteeritud väljaande peatoimetaja, õiguskantsler Ülle Madise, „sellise põhjalikkusega ei ole varem lahti kirjutatud näiteks piinava, julma või väärikust alandava kohtlemise ja karistamise keeldu; täiesti uus on kogu õiguste, vabaduste ja kohustuste piiramise ning tasakaalustamise osa. Iga autor avab Põhiseaduse sätte vastavalt oma parimale teadmisele ja kogemusele, kindlasti on võimalikud ka teistsugused vaatenurgad. Elu seab ju Põhiseaduse teljele iga päev üha uusi olukordi ja senini on Põhiseadus Eestit suurepäraselt kaitsnud.“ Erilist tähelepanu ongi nõudnud põhiõigused, kohustused ja vabadused, mille puhul jätkatakse eri vaatenurki tutvustava lähenemisega, st kui mõnes küsimuses ei ole kujunenud valdavalt tunnustatud seisukohta, siis esitatakse konkureerivad seisukohad. Samuti ei peljata kriitikat Põhiseaduse või selle täitmiseks antud õigustloovate aktide suhtes.

Põhiseaduse ajaloole tagasi vaadates võttis Põhiseaduse mõjupiirid tabavalt kokku Hent Kalmo, sõnades, et vahel kiputakse ühiskonda tabanud kriisis süüdistama Põhiseadust, ehkki sel mingit süüd pole; samamoodi arvatakse tihti, et Põhiseadus lahendab automaatselt probleemid, mille lahenemine uue Põhiseaduse sättega ei ole loogiliselt kuidagi võimalik.  

Põhiseaduse kommenteeritud väljaandel on ühtekokku 77 autorit, 1280 lehekülge ja see sisaldab 3725 kommentaari. Ainuüksi II peatükk (Põhiõigused, vabadused, kohustused) hõlmab ligi 500 lehekülge.

Põhiseaduse kommenteeritud veebiväljaanne on kõikidele huvilistele avatuna leitav sihtasutuse Iuridicum domeenil www.pohiseadus.ee. Põhiseaduse veebiväljaande autorkonna tööd on toetanud Justiitsministeerium.

2021. aasta jaanuarist on huvilistel võimalik omandada Põhiseaduse kommentaaride paberväljaanne sihtasutusest Iuridicum.