Hent Kalmo, "Kas lüüa käega või rääkida, kuni meid hakatakse tõsiselt võtma", Postimees