Hent Kalmo

Hent Kalmo pilt

Hariduskäik  
2006-2014 Université Paris X-Nanterre, õigusteaduskond, PhD
2009-2010 Harvard University, LLM
2003-2006 École Normale Supérieure
2003-2004 Université Paris X-Nanterre, õigusteaduskond, MA (cum laude)
1998-2007 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA
1997-2003 Tallinna Tehnikaülikool, majandusteaduskond, BA (cum laude)
Teenistuskäik  
Alates 01/2017 Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri koosseisuväline nõunik 
04/2012-12/2016 Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri asetäitja-nõunik
10/2010-04/2012 Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri nõunik kt
2008-2009 École des Hautes Études en Sciences Sociales (Pariis), teadur
2007-2008 London School of Economics and Political Science, teadur
2006-2007 Istituto di Scienze Umane (Firenze), teadur
Publikatsioonid  
2012 "Riigikogu liikme puutumatus", Juridica, 2012, nr 8
2010 "Sovereignty in Fragments. The Past, Present, and Future of a Contested Concept" (kaastoimetaja: Q. Skinner). Cambridge University Press, 2010
2010 „A Matter of Fact? The Many Faces of Sovereignty”, raamatus: Sovereignty in Fragments
2010 Iganenud või igavene? Tekste kaasaegsest suveräänsusest (kaastoimetaja: M. Luts-Sootak). Tartu Ülikooli Kirjastus, 2010
2010 „...kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas”, raamatus: Iganenud või iganenud?
2010 „Kes peaks kaitsma Eesti põhiseadust?”, Juridica, 2010, nr 5
2009 „Kohustus unustada, kohustus mäletada”, Vikerkaar, 2009, nr 10-11
2008 „Mis on järel põhiseadusest? Veel kord Euroopa Ühenduse õiguse ülimuslikkusest”, Juridica, 2008, nr 9
2008 „Reeglid filosoofias. Intervjuu Joseph Raziga”, Akadeemia, 2008, nr 11
2008 „Kollektiivne turgu valitsev seisund – uus instituut Eesti konkurentsiõiguses”, Juridica, 2008, nr 3
2007 „Asjaomase turu määratlemine koondumiste kontrollis: üldpõhimõtted ja Eesti konkurentsiameti praktika kriitika”, Juridica, 2007, nr 10
2006 „How Comparable are Legal Concepts? The Case of Causation”, Juridica International, 2006, nr 1
2006 „Le positivisme de Karl Magnus Bergbohm: son arrière-plan et ses reflets dans la théorie pure du droit de Hans Kelsen”, Droits. Revue française de théorie juridique, 2006, nr 42
Teenistusülesanded
  • osaleb oluliste põhiseaduslikkuse järelevalve asjade lahendamises