Helen Kranich

Hariduskäik  
2015 Tallinna Tehnikaülikool, avalik haldus, MA
2001 Tartu Ülikool, õigusteadus, BA
Teenistuskäik  
Alates 01/2017 Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri vanemnõunik
09/2005-12/2016 Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri nõunik
02/2000-08/2005

Justiitsministeerium, õiguspoliitika osakonna avaliku õiguse talitus, nõunik

Publikatsioonid  
2004 „Karistusõiguslik alaealiste erikohtlemine", ajakiri Sotsiaaltöö nr 6/2004
2002

„Kuidas mõista võrdõiguslikkust?”, 23.09.2002 Postimees

Teenistusülesanded
  • haldus- ja riigiõigus;
  • avaliku teenistusega seonduvad küsimused;
  • kohtutäiturite ja notaritega seonduvad küsimused;
  • ekspert piinamise, ebainimliku ja alandava kohtlemise ning OPCAT ennetusasutuse tegevust puudutavates küsimustes;
  • vajadusel teised õiguskorra kaitse osakonna pädevusse kuuluvad küsimused.
  • Ametijuhend