Filmiarutelu Lüllemäe Noortekeskuses

Õiguskantsleri Kantselei laste õiguste osakonna vanemnõunik Margit Sarv rääkis 28. novembril Lüllemäe Noortekeskuses toimunud üritusel laste õigustest ja kohustustest ning tutvustas lasteombudsmani tegevusi.

Ühiselt vaadati lapsevanematega teemakohast filmi „Hoia mind kinni“, millele järgnenud arutelu võimaldas filmis nähtud ja ka ise kogetud probleeme üheskoos põhjalikumalt lahata. Filmi järgsel arutelul räägiti abi vajava lapse märkamisest, laste ja vanemate vahelistest suhetest, vanemate toetamise võimalustest ning koolikiusamisega seotud probleemidest.

Filmijärgset arutelu toetas psühholoog Nadezda Selivjorstova Valgamaa Rajaleidja keskusest.