Evelin Lopman

Hariduskäik  
2001-2006 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, MA
1997-2001 Tartu Ülikool, õigusteadus, BA
Teenistuskäik  
Alates 05/2017- Õiguskantsleri Kantselei, ettevõtluskeskkonna osakonna juhataja
01/2017-05/2017 Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri vanemnõunik
2007-2016 Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri nõunik
2004-2006 Keskkonnaministeerium, õigusosakonna jurist
2003-2004 Justiitsministeerium, avaliku õiguse talituse nõunik
2001-2003 Keskkonnaministeerium, õigusosakonna jurist
Publikatsioonid  
2016 Kuidas kaitsta loodust ja maaomanike õigus? Maalehe arvamuslugu, 2016
2016

Keskkonnaõigus. Õigusteaduse õpik. Kaasautorid H. Veinla, K. Relve, M. Triipan.

2015

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse kommentaarid, 2015 http://k6k.ee/keskkonnaseadustik . Kaasautorid H. Veinla, O. Kask, P. Kuusk, K. Relve, M. Triipan, K. Vaarmari, S. Vahtrus.

2008 Keskkonnavastutuse seaduse terminoloogiast. Õiguskeel 3-2008
2007

Keskkonnavastutusest keskkonnavastutuse seaduse valguses. Kaasautor T. Nymann. Riigikogu Toimetised, Nr 16, 2007

2007

Kaitsealade moodustamise põhimõtted Euroopa looduskaitseõiguses ja selle siseriiklik järelevalve, Juridica, 2007, nr.7, lk.427-434

2006

Keskkonnakahju mõiste Euroopa Ühenduse keskkonnavastutuse direktiivis, Juridica, 2006, nr.9, lk.621-629

2004 Haldusmenetluse käsiraamat (kaasautorid A. Aedmaa, N. Parrest, I. Pilving, E. Vene) - Tartu Ülikooli Kirjastus, 2004
Teenistusülesanded
  • keskkonnaõigus;
  • kalandus- ja jahindusõigus;
  • ehitus- ja planeerimisõigus;
  • põllumajandusõigus;
  • vajadusel teised ettevõtluskeskkonna osakonna pädevusse kuuluvad küsimused
  • Ametijuhend